Historien

En Kongstanke blir til...

En drøm og et behov som pasient på Sunnaas sykehus. Et sterkt ønske om å arrangere en båttur for alle pasientene, men det var lettere sagt enn gjort. Da ble det klart at det ikke finnes en egnet båt i hele Oslofjorden for funksjonshemmede. Sakte og sikkert formet en drøm om å skaffe tilvei en båt, slik at vi skulle få en mulighet til å delta på like vilkår med andre. Å få muligheten til å nyte vinden og sjøspruten eller en svømmetur, som gir en befriende naturopplevelse, uten at det skal koste mye. Vi ønsker dog ikke at det skal bli en "sykebåt", men en berikende opplevelsesbåt hvor funksjonsnedsettelse eller sykdom ikke har betydning.

Prosjektet

Som en regel er muligheten for båtturer og sjøutflukter for funkiser begrenset. Grunnen er at vi ofte må ha tilpasset fartøy. Slike er det ikke mange av. Det finnes ingen stønadsordning verken statlig eller kommunalt, så prosjektet bygger på ønsket om at alle som skulle ønske båttilgang, burde ha det. Når det er så problematisk å komme seg ut på sjøen med båt, er det muligens ikke så vanskelig å forestille seg de begrensninger funkiser har for å bade i sjøen. Derfor ligger det planer om montering av en badeheis og baderampe, med dertil tilhørende sport og fritids -aktiviteter.

Oss og oss

En dessverre trist del av vårt samfunn er at funkiser ikke får tatt del i ting andre mennesker tar som en selvfølge. På de fleste områder i samfunnet foregår det en diskriminering av oss. Alle i styret er selv personer med funksjosnedsettelser og er godt kjent med denne problematikken. Vi må bevisstgjøre oss selv på at vi er diskriminert, og bekjempe dette ved å skape løsninger som dekker våre behov, og gjøre vår, og alle andres hverdag mer universelt utformet.


Finansiering


Vi henvender oss til legater, stiftelser og andre mulige samarbeidspartnere som ser verdien i å hjelpe til med å forbedre hverdagen til både enkeltpersoner og grupper.


Ombygningen er finansiert av gaver og bidrag fra stiftelser, legater, humanitære organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.


Installasjon av ramper, dører, toalett og lignende er dekt gjennom samarbeid med hjelpemiddelfirmaer, samt gjennom bidrag fra legater og stiftelser.


Det aller viktigste blir å skape ett sikkert og godt skip.


Ett hvert bidrag er hjertelig velkomment, og er svært viktig hvis vi skal få til denne kongstanken.cc


Sikkerhet er sterkt prioritert: Redningsvester, fjerning av remmer, belter etc. i rullestoler, rømningsveier.

Ombygningen er finansiert av bidrag fra stiftelser, legater, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Og frivillig innsats fra medlemmene og andre.

Økonomi

Dette er et meget veldedig prosjekt, som ikke er gratis å gjennomføre. Slik sett er også midler svært vanskelig å skaffe, men vi nådde målet med hjelp fra ildsjeler og gode krefter. Frem til nå har vi klart å fremskaffe en ypperlig båt. Ombygning ble til ved å arbeide med legater, stiftelser, bedrifter og organisasjoner. Dugnadsinnsats og frivillighet sikrer drift av tilbudet

Prising av turene

Foreningen skal ikke tjene på å arrangere turer. Tanken er at alle skal få tilgang, uten tanke på økonomi. Likevel, En båt i dette formatet vil ha en utgift for mannskap, drivstoff og etc. på ca 3500,- for en 3-timers tur.


Til sammenligning er en pris på det åpne markedet for en tilsvarende tur kr 600,- til 800,- pr passasjer. 


Våre medlemmer reiser gratis...


Vår bønn om hjelp

Vi er initiativsterke funkiser, som vil skape en lik mulighet for oss også.

Støtt arbeidet her...

Vi stiftet foreningen for å drifte Arnøy og seile rundt i Oslofjorden. Alle grupper må få tilgang til sjøen.

Støtt arbeidet her...

Det finnes ”universell utforming”.  Hensikten er å forenkle livet for alle ved å lage kommunikasjonsmidler, produkter, og omgivelser som er brukbare for alle.

Støtt arbeidet her...

Styret i foreningen har stor interesse for båtliv, er godt kjent i Oslofjorden og har mange gode kontakter innen det maritime miljøet. 

Støtt arbeidet her...

Vi drifter båten til beste for våre medlemmner som blir utelatt og diskriminert når det gjelder tilgang til fjorden.

Støtt arbeidet her...