Bli med

Ship O'Hoi… Bli med...!!!  


Alle turer gratis.

Kun medlemskap er påkrevd.

Årspris er kr 100,-  

Må være betalt før turene.

Meld deg på tur (Trykk her)

Bli personlig medlem (Trykk her)


Gi oss din grasrotandel (Trykk her)

Støtte for bedrifter (Trykk her)


På Sukkerbiten, bak Operaen, ligger båten.

Trykk her for kart 

Medlemskap kan betales slik:

Vipps-nummer 10920

Kontonummer 16450943871

Eller kontant første båttur.

Sjøen for Alle

Org. nr 986 419 918


Sted: Nylandsveien 28, 0150 Oslo


Post: Boks 9320 Grønland

0135 Oslo

Gi oss grasrotandel (trykk her)

Bli medlem (trykk her)

Støtte for bedrifter (trykk her)