Korona

Båtaktiviteten vår vil bli minimal i år, frem til Oslo åpner opp 4. trinn.

Publisert 3. mai 2021


Årsak til stengning.

Korona skapte brått et helt nytt landskap for en del aktiviteter i Norge. Vå ser ut til å bli sterkt berørt. Eksempel; Fergene til øyene har måtte redusere sine passasjertall fra 280 til 50 pr tur, og andre charterbåter i Oslo ser ikke ut til å starte opp før i juli, og da muligens med 30% belegg pr tur.

 

Det er vurdert dithen at vår aktivitet vil kunne utgjøre en økt smitterisiko, og økning i kollektive reiser. Og nettopp fordi våre medlemmer og passasjerer er utsatt, må vi ta dette til etterretning. Skal vi følge smittevernsrådene vil båten kun kunne ta maks 12-15 personer.


Vi beklager, men etter grundige diskusjoner, har vi konkludert sammen med FrivilligNorge og FHI at vi bør avlyse all vår aktivitet frem til juli 2021. Så lenge aktivitet ikke er nødvendig, bør den ikke utføres på vår båt. Vårt samfunnsbidrag skal ikke være å øke smitterisikoen. Våre brukere anses å tilhøre høyrisikogruppen. Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Vaksinering vil øke, og dermed båtmulighetene.

 

Dette har vært utslagsgivende...

  • Maks 12 passasjerer vil være tillatt
  • Utfordringer ved assistanse fra mannskap
  • Desinfisering av redningsvester er komplisert.
  • Desinfisering av toalett, rekkverk, heis, overflater, bord og stoler før og etter hver tur.
  • Skal vi bidra til økt offentlig transport i en slik situasjon?
  • Det skal praktiseres 2 meters avstand, når "risiko"-grupper er nær i mer enn 15 minutter
  • Alle sykehjem og arrangerte turer utgår pga sosial distansiering.
  • De fleste av "våre" er i risikogruppen, enten middels eller på høyt nivå.
  • Vi vil tape minimum kr. 800,- pr time vi befrakter folk.

 

Økonomi;

Absolutt ALT av forhåndsbestilte turer og tilstelninger ble kansellert av de som hadde bestilt dem. Bingoinntektene ble og brått skrudd av, og hvordan dette vil ta seg opp, er usikkert. Gaver i forbindelse med vår aktivitet har sunket sterkt.. Betalte turer opphørte totalt. 2 Sponsorer bortfalt også.

 

Foreningens tap i år blir på nærmere kr. 600 000,-.

 

Akkurat nå, går all vår innsats ut på å redde oss selv fra økonomisk ruin...

Slik situasjonen er nå kan vi ikke ta på oss ytterligere utgifter.


Vi forstår at mange ønsker båtturer...

Vi åpner derfor for å gi bekjente/grupper/familier på max 10 personer, tilgang til båten såfremt de strengt følger alle generell smittevernsregler og står for vester, bistand, smittevern, hjelp og desinfisering selv. (Manskapet kan ikke bistå de reisende pga regler om sosial distansiering).

 

De vil da måtte betale drivstoff, og betale kvalifisert mannskap. Max 10 pax/personer.

Vi har dermed åpnet for noe bruk, men ingen organiserte turer i foreningens regi...


Båtens forbruk av drivstoff er ca kr. 800,- pr/time, og mannskap kan ordnes for rundt kr 3 000,- for en 4 timers tur. 


I mellomtiden ber vi dere nyte videoen under, holde dere friske og vi ønsker alle en god sommer!