Finansiering

VÅR ØKONOMI

VELDEDIG PROSJEKT


Dette er et meget veldedig prosjekt, som ikke er gratis å gjennomføre. Slik sett er også midler svært vanskelig å skaffe, men vi nådde målet med hjelp fra ildsjeler og gode krefter. Frem til nå har vi klart å fremskaffe en ypperlig båt. Ombygning ble til ved å arbeide med legater, stiftelser, bedrifter og organisasjoner. Dugnadsinnsats og frivillighet sikrer drift av tilbudet

PRISING AV TURENE


Foreningen skal ikke tjene på å arrangere turer. Tanken er at alle skal få tilgang, uten tanke på økonomi. Likevel, En båt i dette formatet har en kostnad pr tur, da med tanke på utgift for mannskap, drivstoff etc. 


Pris oppgis v/forespørsel - da dette kommer an på hvor lang tur dere skal ha, hvor mange personer som skal være med. Pris for tur skal kun dekke kostnad, da dette er en non-profit forening. 

VÅRE MEDLEMMER REISER GRATIS...Hvordan vi er finansiert

Vi henvender oss til legater, stiftelser og andre mulige samarbeidspartnere som ser verdien i å hjelpe til med å forbedre hverdagen til både enkeltpersoner og grupper.

Vi er initiativsterke funkiser, som vil skape en lik mulighet for oss også.

Installasjon av ramper, dører, toalett og lignende er dekt gjennom samarbeid med hjelpemiddelfirmaer, samt gjennom bidrag fra legater og stiftelser.

Det aller viktigste er til enhver tid å skape ett sikkert og godt skip.

Ett hvert bidrag er hjertelig velkomment, og er svært viktig hvis vi skal kunne drifte videre, ett år av gangen.


Sikkerhet er sterkt prioritert: Redningsvester, fjerning av remmer, belter etc. i rullestoler, rømningsveier.

Ombygningen er finansiert av bidrag fra stiftelser, legater, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Og frivillig innsats fra medlemmene og andre.